Integritetspolicy

Uppdaterades senast: 2019-02-27

 

Vilka är Clic Solutions AB

I denna policy kallas Clic Solutions AB, orgnr: 559087–2791, för Clic och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för kund. Clic bedriver hemsidan Clarifiedvisa.se, och genom den hemsidan förmedlar Clic visumansökningar för resenärer som reser till Kina.

Vi på Clic respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer därför att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför, och denna data kommer givetvis skyddas.

Clic går att nå på följande sätt:

Post: Clic Solutions AB, Box 387, 101 27 Stockholm
Tel: (+46) 8 612 82 10
E-post: support@clarifiedvisa.se

 

Tillämpningsområde för denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och/eller tjänster som ägs och/eller administreras av Clic. Denna policy gäller även för användare som besöker och/eller ansöker om visum till Kina på hemsidan Clarifiedvisa.se.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

 

Data som Clic samlar in och hur den används

Vårt syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Clic ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund dvs. förmedla en visumansökan till Kina. Förutom vårt huvudsyfte gällande förmedling av visum finns ytterligare exempel på ändamål för behandling:

 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt.
 • För att kunna administrera kundprofiler.
 • För att skicka dig information om du har en aktiv kundrelation med oss.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Clic ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar till oss, vilket kan ske via hemsidan, via telefon, epost, chatt eller på annat sätt.

Clic inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund. Clic kan komma att uppdatera dina uppgifter från våra återförsäljare, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård. Clic registrerar personuppgifter i samband med:

 • Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Clic erbjuder.
 • När du fyller i din e-postadress eller ditt telefonnummer på webbplatsen.
 • Om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier.
 • Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

 

Säkerhet

Clic skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Clic:s system som hanterar personuppgifter.

 

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter som skickas in till Clic kommer att sparas i 30 dagar efter hemresedatum från Kina. Därefter raderas ditt konto och dina personuppgifter. Konton som skapas hos Clic genom Clarified Visa, och där ansökan ej fullföljs kommer kontot tillsammans med alla personuppgifter att raderas efter 30 dagar.

 

Underbiträden till Clic

Clic använder underbiträden till många av våra tjänster och molnlösningar. Clic förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Clic:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Clic:s interna informationssäkerhetspolicy.

 

Hur används cookies

Clic:s hemsida Clarified Visa innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Clic använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker.
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse.
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Det finns tre typer av cookies och alla används på Clic:s hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Clic:s hemsida.

Clic lägger även till en så kallad tredjepartscookie på din dator. Denna cookie kommer att följa dig i syfte att underlätta din upplevelse genom att tex komma ihåg dina val som du har angett på hemsidan, som tex komma ihåg inloggningen. Den används även i säkerhetssyfte där vi kan se ifall besökaren med cookie är en riktig människa som besöker hemsidan.

 

Används personuppgifter inom direktmarknadsföring?

Clic kommer inte använda personuppgifterna för direktmarknadsföring.

 

Överföring av information

Den data som Clic samlar in kommer att överföras till Kina, en så kallad tredjelandsöverföring. Clic förbinder sig att tillse att lämpliga skyddsåtgärder vidtas vid sådan överföring.

 

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår personuppgiftspolicy när som helst. Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

Dina rättigheter

Som kund hos Clic Solutions AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och har rätt att få tillgång till uppgifterna. Vi har samlat de personuppgiftsbehandlingar som vi utför i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättsliggrund och lagringstid.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in för.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas.
  • Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Vidare har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot dataskyddslagstiftningen.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon (+46) 8 55 56 91 46
eller via e-post: support@clarifiedvisa.se

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är tillsynsmyndighet avseende behandling av personuppgifter, se www.datainspektionen.se

 

Personuppgiftstabell

 

Personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen

Katgegorier av personuppgifter

Kategorier av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

Besök på hemsidan Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning 1-365 dagar
Leverantörsreskontra Fakturering Faktureringsuppgifter Leverantörer Avtal, Rättslig förpliktelse 7 år
Support via telefon, chat och mejl till vår samarbetspartners och återförsäljare Loggning i ärendehanteringssystem Alla kategorier av personuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 1 år
Anmälan Clarified Visa konto Skapa ett Clarified Visa konto för att ge tillgång till Clarified Visas visumtjänst E-postadress, namn, personnummer, telefonnummer, passinformation, sysselsättning, reseinformation och hotellbekräftelse Kunder Avtal Under visumets giltighetstid som är hem-resedatumet + 30 dagar.
Register över ingångna personuppgiftsbiträdesavtal Uppfylla bestämmelser i dataskyddsförordningen Kunduppgifter Kunder Rättslig förpliktelse Under avtalstiden + 1 år
Register för utnyttjande av rättigheter enligt gdpr Säkerställa att tider hålls och att alla begäranden behandlas Namn och kundnummer Kunder Rättslig förpliktelse 10 år
Potentiella kunder Vid intresse av vår tjänst Kontaktuppgifter Potentiella kunder Intresseavvägning 1 år
Personuppgifts-incidentshantering Lagring av personuppgifter för drabbade personer vid personuppgiftsincidenter Alla kategorier av personuppgifter Alla kategorier Rättslig förpliktelse 10 år

Clarified Visa är en tjänst som förmedlas av Clic Solutions AB
© Copyright Clic Solutions AB, org.nr 559087-2791

Kundtjänst

Måndag - Fredag: 9:00 - 17:00
Tel: 08 - 55 56 91 46
Epost: support@clarifiedvisa.se
Betalningsalternativ

Kontakt företag

Vill ni ansluta er till Clarified Visas
tjänster? Kontakta oss på info@clarifiedvisa.se