Användarvillkor

Uppdaterades senast: 2019-02-27

Dessa allmänna villkor finns på webbplatsen Clarifiedvisa.se. Läs igenom dessa användarvillkor noga innan du använder den här webbplatsen.

Nyttjande av webbplatsen

Dessa allmänna villkor gäller för allt innehåll, all användning och alla tjänster på webbplatsen. Villkoren är ett avtal mellan dig och Clarifiedvisa.se/Special Tours. Varje gång du använder någon tjänst eller går in på webbplatsen accepterar du villkoren. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda webbplatsen. Du får inte använda webbplatsen för olagliga ändamål. Du får inte heller använda webbplatsen på ett sätt som kan påverka prestandan, korrumpera innehållet eller på annat sätt minska webbplatsens övergripande funktionalitet. Vidar får du inte äventyra webbplatsens säkerhet eller försöka få tillgång till säkrade områden eller känslig information.

Ändringar

Clarifiedvisa.se förbehåller sig rätten att göra ändringar dessa allmänna villkor utan föregående meddelande. Aktuell version av villkoren finns alltid tillgängliga på webbplatsen. Vi rekommenderar användare att regelbundet kontrollera villkoren.

Krav från Kina rörande visumhantering

Viseringsbedömning

Du bekräftar härmed att du är införstådd med att Clarifiedvisa.se inte är involverat i viseringsbedömningen och beslutsprocessen. Den kinesiska myndigheten har befogenhet att besluta om visum ska utfärdas eller inte, i enlighet med kinesiska lagar och regler. Du är skyldig att betala ansökningsavgiften till Clarifiedvisa.se oavsett om din ansökan godkänns eller avslås av kinesiska myndigheten. Ansökningsavgiften återbetalas inte.

Uppgifter

Du bekräftar härmed att du överlämnar alla relevanta uppgifter som krävs för viseringsansökan till Clarifiedvisa.se, och ser till att den information som lämnas är sann, tillförlitlig och fullständig.

Avbeställningar och återbetalningar

Du har ingen ångerrätt. Korrigeringar kan göras innan kl. 16:00 efter det att ansökan är skickad. Har du gjort ansökan efter kl. 16:00, så kan du korrigera fram till kl. 16:00 kommande dag.
När ett godkännandebrev har skickats till din e-postadress kan vi inte ersätta visumavgiften. Det är absolut nödvändigt att du ger oss all rätt information som krävs för ditt begärda visum vid tidpunkten för din avsedda avresa.
Clarifiedvisa.se är inte ansvarigt för visum som beviljats felaktigt eller om inresa nekats på grund av felaktig viseringsinformation och inte heller för kostnader och/eller skador som uppkommit.
Även om vi gör allt för att korrigera visumfrågor före avgång, kommer ingen återbetalning att ges av oss om felaktiga uppgifter lämnas vid inlämningstillfället.
Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt visumbekräftelsebrev mot ditt pass och din personliga information före avresa.
Viseringen är endast tillämplig för resa till Kina där ankomstflygplats är Peking eller Shanghai, med de flygavgångar som godkänts via vår webbplats. Vi kommer inte att återbetala kostnaderna för visumet och det är inte längre giltigt om du inte avser resa enligt din godkända resplan.

Giltigt pass

Pass som används för online visum processen måste vara giltigt minst 6 månader efter den registrerade avresedagen. Sökanden är fullt ansvarig för att kontrollera passets giltighet innan det används för att ansöka om ankomstvisum till Kina. Om ditt pass har mindre än 6 månaders giltighet räknat från utresedagen från Kina, måste passet förnyas innan ansökan kan göras.

Tillgängliga arbetsdagar för viseringsprocessen

Du kan naturligtvis göra din ansökan alla tider på dygnet men själva viseringen, som görs av kinesiska myndigheter, sker endast måndag till fredag – exklusive offentliga nationella kinesiska/ internationella helgdagar. Tillgängliga arbetstider för viseringsprocessen: från 8.00 till 15.30 – kinesisk tidszon – varje arbetsdag.

Typ av visa

Inresa på gemensamt visum gäller endast 1 gång, vid den angivna tidpunkten för samtliga resenärer. Alla resenärer i det gemensamma visumet måste lämna Kina vid samma tidpunkt som angetts.

Turistvisa

Ankomstvisum är endast giltigt för turiständamål. Genom att ansöka via vårt online- bokningssystem, bekräftar du att du kommer att använda visumet endast för turiständamål.

Förfarande och service

Behandlingstid för att utfärda förhandsgodkänt viseringsbevis/besked som erbjuds av Clarifiedvisa.se baseras på behandlingstid som tillhandahålls av det företag som hanterar din visumansökan. Under normala omständigheter tar det 3 arbetsdagar, räknat från och med nästa arbetsdag efter att du har betalat. I särskilda fall kan ytterligare dokument behövas, och behandlingstiden kan då bli längre än vanligt. I sådana fall informerar vi dig via e-post.Vårt godkännande av din visumansökan skickas till den e-postadress du angav i ansökan. Du är skyldig att meddela oss om du inte får detta godkännande inom 3 arbetsdagar, om du inte har meddelat oss inom 3 arbetsdagar så betraktar vi vårt godkännande som mottaget av dig. Vi är inte ansvariga för eventuella förseningar/förluster som orsakats av felaktiga e-postadresser som tillhandahålls av sökande eller om sökanden inte meddelar oss via e-post om att godkännandebrevet inte är mottaget.
När visumet har löpt ut kommer informationen och registreringen av sökanden automatiskt att raderas från vårt system.

Förhandsgodkänt viseringsbevis – ändring

Det förhandsgodkända viserings brevet kan INTE ÄNDRAS efter det har utfärdats, vänligen kontrollera all information för att försäkra dig om att den är korrekt. Korrigeringar kan göras innan kl. 16:00 efter det att ansökan är skickad. Har du gjort ansökan efter kl. 16:00, så kan du korrigera fram till kl. 16:00 kommande dag. I annat fall måste sökanden ansöka om nytt godkännande.

Ansvarsfriskrivning

Clarifiedvisa.se är inte ansvarigt för förlust, försening eller avbokning av din flygbiljett, landarrangemang eller boendebokning som gjorts inför din resa till Kina om din visumansökan skulle avslås.
Normalt tar det tre arbetsdagar att behandla ett godkännandebrev, men förseningar kan uppkomma på grund av oförutsedda problem. Vi rekommenderar att du ansöker om visum minst 2–3 veckor före avresedatum för att undvika eventuella problem. Dock tidigast 2 månader innan avresa.
Normalt tar det cirka 20 minuter för att få originalvisumet utfärdat vid ankomst till Pekings flygplats. Ibland kan det dock ta längre tid än väntat på grund av det stora antalet ankomster.
Om du behöver mer hjälp, var god kontakta oss via e-post på: support@clarifiedvisa.se 
eller ring vår kundtjänst: (+46) 8 55 56 91 46

 

Clarified Visa är en tjänst som förmedlas av Clic Solutions AB
© Copyright Clic Solutions AB, org.nr 559087-2791

Kundtjänst

Måndag - Fredag: 9:00 - 17:00
Tel: 08 - 55 56 91 46
Epost: support@clarifiedvisa.se
Betalningsalternativ

Kontakt företag

Vill ni ansluta er till Clarified Visas
tjänster? Kontakta oss på info@clarifiedvisa.se